Skip to main content

Tveganja v usmerjevalnikih

Ena izmed izredno pomembne opreme pri komuniciranju računalnikov, pametnih telefonov in drugih naprav z internetom predstavlja usmerjevalnik. Gre za napravo, ki posreduje informacije iz računalnika, lokalnega omrežja v medmrežje oz. internet. Naprava je izredno pomembna za ločevanje lokalnih komunikacij od javnih komunikacij, interneta.

Iz stališča informacijske varnosti usmerjevalniki predstavljajo velika tveganja. Razlog tiči v tem, da v kolikor je ta naprava komprimirana, napadalci lahko prevzamejo nadzor nad celotnim omrežjem. Lahko spremljajo promet, lahko poizkušajo pridobiti dostope do ostalih naprav v omrežju, onemogočajo komunikacije ter drugo. Pri načrtovanju je vsekakor dobro imeti v mislih poudarek pri izbiri usmerjevalnika.

Usmerjevalniki so praviloma računalniki, ki usmerjajo promet. Sestavni deli njih so strojna oprema in programska oprema. Izkaže se, da proizvajalci kar tekmujejo med seboj, kdo bo prvi izdal nov tip naprave. Posledično proizvajalci ne dajejo poudarka obstoječim napravam, zanje ne nudijo dolgoročne podpore in posledično naprava lahko postane ranljiva za zunanje napade. Najbolj rizičen del pri usmerjevalniku je programski del usmerjevalnika. Lahko se zgodi, da zaradi napačne implementacije oz. programskih knjižnic, ti produkti postanejo javno ranljivi. Take usmerjevalnike je potem nujno potrebno posodobiti na novejšo verzijo programske opreme, v kolikor je to mogoče. Hitro pa se zgodi da proizvajalec ne nudi več podpore za tak usmerjevalnik. Posledično je pri izbiri usmerjevalnika pomembno izbrati proizvajalce, ki programsko opremo razvijajo neodvisno od strojne opreme. Kar je velik plus, saj je razvoj stalno v teku in s tem uporabniki poleg varnostnih posodobitev dobijo tudi dodatne funkcionalnosti. Naprava pa nikoli ne zastara.